Postopek nabave D2 in D6 iz EU in tujine
 • Za vse, ki nabavljate tukaj je uraden odgovor MNZ-ja:

  "na
  podlagi Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05-UPB in 85/09) smejo
  posamezniki, ki prebivajo na območju Republike Slovenije, nabaviti orožje iz kategorije D v eni imed držav članic EU
  in ga vnesti v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja za nabavo
  orožja ali streliva, ki ga izda upravna enota. Za vnos zračnega orožja
  kategorije D točka 6., pri katerem je kinetična energija izstrelka na
  ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s
  ali več, in orožja kategorije D točka 2 je potrebna tudi predhodna
  privolitev upravne enote, ki vam služi za pridobitev dovoljenj pri
  pristojnemu organu države, v kateri se orožja nabavlja. To pomeni, da
  morate pri pristojni upravni enoti vložiti vlogo za izdajo dovoljenja
  oziroma predhodno privolitev za nabavo orožja v državi članici EU, v
  državi članici EU pa morate pridobiti dovoljenje za nabavo orožja.


  Posamezniki
  smejo prenašati čez državno mejo le orožje tiste vrste, ki se sme
  nabavljati in imeti v posesti. Posameznik, ki ima prebivališče v
  Republiki Sloveniji, orožje pa želi nabaviti v tretji državi, mora pri upravni enoti
  vložiti vlogo za izdajo dovoljenja oziroma predhodno privolitev za
  nabavo orožja, upravna enota pa mu na podlagi te izda dovoljenje za
  nabavo in vnos orožja v Republiko Slovenijo. Priloga k izdanemu
  dovoljenju je obrazec potrdila o vnosu orožja, ki ga izpolni organ,
  pristojen za mejno kontrolo.
  P
  osamezniki
  morajo orožje in strelivo ob prestopu državne meje takoj priglasiti
  organu, ki opravlja mejno kontrolo, razen orožja iz 6. točke kategorije
  D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot
  20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi manj kot 200 m/s, in orožja iz
  7., 8. in 9. točke kategorije D. Če posamezniki ne priglasijo orožja ali
  streliva organu, ki opravlja mejno kontrolo, se orožje, strelivo in
  listine zasežejo.
  Organ,
  ki opravlja mejno kontrolo, potrdi vnos oziroma iznos na novo
  nabavljenega orožja ali streliva, za katerega je potrebno dovoljenje za
  nabavo in vnos, na prilogi dovoljenja za nabavo in o tem obvesti
  pristojni organ, ki je dovoljenje izdal.
   Če
  posamezniki orožje na mejnem prehodu priglasijo organu, ki opravlja
  mejno kontrolo, nimajo pa dovoljenja upravne enote za nabavo ali je to
  poteklo, se orožje in listino zaseže in na lastnikove stroške pošlje
  Ministrstvu za notranje zadeve. Lastnik lahko v osmih dneh od zasega
  zaprosi upravno enoto za ustrezno dovoljenje za nabavo in vnos orožja.
  Upravna enota izda
  posamezniku,
  ki v tujini nabavi orožje iz 2. točke kategorije D in 6. točke
  kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi
  višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več, priglasitveni list, če je dopolnil starost
  21 let in izpolnjuje pogoje iz 2. (ni zadržkov javnega reda) in 6.
  (opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem) točke drugega odstavka
  14. člena Zakona  o orožju.
  "